Archief: WinTrack 11 – Nieuwe functie’s

Deze beschrijving is speciaal voor de WinTrack gebruiker die bekend is met de laatste versie van WinTrack (versie 10) en geïnteresseerd is in de nieuwe mogelijkheden van WinTrack 11.

Nieuwe rails toegevoegd:

Er zijn van verschillende merken, o.a. Kato (H0 en N), Tomix (spoor N) Rokuhan (spoor Z) en Kühn ( TT) railstukken toegevoegd aan de railbibliotheek waardoor het ook mogelijk is om met WinTrack deze banen te ontwerpen.

Uitbreiding elektrische componenten:

Er zijn van verschillende merken diverse elektrische componenten toegevoegd aan de bibliotheek van het programma.

Ingekorte rijdraden:

Naast het werken met de standaard rijdraden maakt het programma het nu ook mogelijk om gemakkelijker ingekorte rijdraden te gebruiken in uw railplan.

Back-up en restore

Deze opdracht is toegevoegd aan het programma om op een eenvoudige wijze een back-up te maken van uw railplannen, eigen symbolen en andere programma gerelateerde gegevens. Na een eventuele beschadiging of verlies van deze gegevens op uw harde schijf kunt u via de opdracht restore deze gegevens, vanuit de gemaakte back-up, herstellen.

Coördinaten afdrukken:

Naast het afdrukken van het railplan met catalogusnummers e.d. biedt het programma nu ook de mogelijkheid de coördinaten bij de railaansluitingen af te drukken. Dit maakt het exacte plaatsen van de railstukken op de onderplaat mogelijk.

Gemarkeerde rails:

Het is nu ook mogelijk om een materiaaloverzicht te maken van gemarkeerd de symbolen.

Statistische gegevens:

De optie maakt het mogelijk de gegevens zoals de oppervlakte van het railplan en de totale raillengte te bekijken.

Apparaat- aansluit ID i.p.v draad:

Deze optie maakt het mogelijk om bij het bedraden een aansluiting van een kenmerk te voorzien welke aangeeft waar de aansluiting mee verbonden wordt i.p.v. de draad volledig naar de desbetreffende aansluiting te tekenen. Dit heeft vooral voordelen als aansluitingen ver uit elkaar liggen en/of de bedrading door de hoeveelheid onoverzichtelijk dreigt te worden. De dialoog draad toevoegen maakt het bedraden een stuk eenvoudiger.

Afwijkende draadkleuren:

Naast het werken met de standaard draadkleuren is het ook mogelijk om stroomkringen een afwijkende draadkleur te geven. De afwijkende kleur wordt dan ook toegepast bij de rails in deze stroomkring zodat er een beter overzicht ontstaat.

Stroomkring weergeven:

Deze opdracht laat de gekozen stroomkring naar voren komen in het beeld waardoor u een duidelijk overzicht heeft over het verloop van deze stroomkring.

Verschuiven langs de symbool uitlijning:

Door het activeren van deze optie kan een symbool exact in de langsrichting (X-as) of in de dwarsrichting (Y-as) verschoven worden. Dit maakt het verschuiven van bijv. een station o.i.d. langs de rails gemakkelijker.

Rekening houden met de zijkanten, minimale afstand:

De optie maakt het mogelijk om bij het automatisch verbinden van twee railuiteinden binnen de ingestelde minimale afstand tot de zijkant te blijven. Hiermee wordt een uitwijking binnen de ingestelde afstand en het plannen van railstukken buiten de zijkant voorkomen.

Vrije uiteinden op hele graden afronden:

Door deze optie te activeren bij het werken met flex-rails is het uitbreiden met standaardrails, aan het uiteinde van een flex-rail, eenvoudiger uit te voeren.

3D-beeld sluiten met Esc-toets:

Door het indrukken van de Esc-toets kan het 3D-beeld gesloten worden als deze optie is ingeschakeld.

Nieuw in de 3D-beeld versie 3.0 (WinTrack 11.0)

 Video van het 3D-beeld:

Er kan nu ook een video gemaakt worden van het 3D-beeld van uw modelbaanontwerp. Hiervoor kan een camerarit over de baan gedefinieerd worden. De video kan in verschillende bestandsformaten opgeslagen worden

3D-beeld sneller:

De snelheid is significant verbeterd. Het bewegen van het 3D-beeld met de muis is ook bij een doorsnee computer mogelijk zonder dat het beeld verspringt.

3D-beeld gedetailleerder

De detaillering van het 3D-beeld is verbeterd. De overgangen zijn geleidelijker en de zijkanten nauwkeurig. Geen “zakkers of putten” meer. Ook ronde en schuine zijkanten worden op de  juiste wijze getoond. Hierdoor verbetert ook de optie Verfijnde landschapsdetaillering die niet meer door het 3D-beeld wordt bepaald.

Bekleding zijkanten

De bekleding van de zijkanten kan uitgeschakeld worden, resp. de hoogte kan ingesteld   worden.

Profiel van vrije ruimte controleren

Bij de hoogte controle kan nu ook het hele profiel van vrije ruimte gecontroleerd worden.

Opslag in meerdere formaten

Het beeld kan nu als bmp of jpg opgeslagen worden. Daarnaast kan ook de resolutie        aangepast worden: 100% (originele omvang) of gedetailleerder met 200%, 300% en 400% van de originele omvang.

Geen storende achtergronden

Bij de opdracht om het 3D-beeld in ruwbouw te bekijken of bij een snelle vooruitblik worden geen achtergronden meer getoond. Dit is in deze modus eerder storend dan dat het er wat aantoevoegt.

Diverse nieuwe achtergronden

Diverse nieuwe achtergronden worden meegeleverd.