Spoorbezetmelder BM4

BM-04

Voor vier spoorsecties. Toepasbaar voor conventionele en digitale modelspoorbanen.

Beschrijving:

De module BM-4 is een viervoudige spoorbezetmelder. De BM-4 heeft 3 verschillende uitgangen:
  • uitgangen die gebruikt kunnen worden om de melding LED’s op het seinpaneel direct aan te sluiten,
  • uitgangen die gebruikt kunnen worden voor het aansluiten van relais of andere verbruikers,
  • uitgangen voor het direct aansturen van de decoder S88 van Märklin.

 Deze laatste uitgangen zijn door middel van een zgn. optokoppel galvanisch van de BM-4 gescheiden. Hiervoor dient het verbindingsbrugje op de BM-4 onderbroken te zijn. Het brugje zorgt ervoor dat de interne massa met de massa van de optokoppels verbonden wordt. Dit is nodig bij conventioneel gebruik als de interne 15 Volt voedingsspanning gebruikt dient te worden.

De module heeft een vertraging die na ongeveer één seconde het verlaten spoorsegment weer vrijgeeft. Hierdoor is men verzekerd van een betrouwbare melding omdat ook bij slecht contact tussen trein en railstaven, er géén onderbreking van de bezetmelding optreed.

Technische gegevens:

Ingang stroomverzorging:
O-L  Lichtspanning 14 – 18 Volt.

Uitgang  voor relais of andere verbruikers:
15 Volt = / max. 0,5 A.

Uitgang spoorsecties:
G 1 – G 4, belastbaar tot max. 1A.

Uitgang t.b.v. LED’s:
L 1 – L 4   anode, LM  kathode.

Uitgang t.b.v. besturing:
GB 1 – GB 4  optokoppeluitgang max. 30 mA GBM … massa optokoppels.

bm-4-4

Aansluiting:

De aansluiting ten behoeve van de interne stroom- verzorging gebeurt via de aansluiting B-L-0. Aansluiting B wordt alleen aangesloten wanneer er bij uitgeschakelde rijspanning, ook een bezet- melding gegenereerd dient te worden.
De ingangen L en 0 zijn de aansluitingen voor de lichtspanning, waarbij ingang 0 op de trafo met de baanspanning gecombineerd dient te worden.

Uitgangen G 1 – G 4 worden met de (4) individuele spoorsecties verbonden.

Voor optimale bevestiging van de BM-4 is er een onderplaat met vier bevestigingsgaten gemonteerd.

Alle aansluitingen zijn voorzien van schroef-klemmen.

bm4-3 bm4-2