LAUER KSA 100 Keerlus-automaat

KSA100_grootVoor alle digitaal en conventionele twee-rail systemen.

Bij modelbanen waar een keerlusautomaat nodig is, maakt men met de KSA 100 de juiste keuze. Het voordeel van deze keerlusautomaat ligt in het bijzondere feit dat er geen baancontacten meer nodig zijn. Het omschakelcommando vloeit voort uit het stroomverbruik van de locomotief. De totale lengte van het keerlustraject wordt in drie secties opgedeeld. Op het moment dat de trein door de beide secties van de keerlus is gereden, wordt de hoofdstroomkring omgepoold zodat de trein bij het verlaten van de sectie in de juiste richting verder rijdt.

De in de automaat aanwezige rode LED geeft de toestand van de polariteit van de rijspanning weer.

Voor de besturing kan zowel een conventionele of elektronische rijregelaar gebruikt worden. Zodoende is het dus ook mogelijk om het PCC 100 systeem of het twee-rail digitaalbedrijf van een keerlusautomaat te voorzien.

Voorbeeld: 

KSA100_schema

In de afbeelding rechts is een eenzijdige keerlus te zien. Op het moment dat er slechts één trein op het traject bevindt kan met slechts één regelaar een dubbele keerlus worden gerealiseerd. Hierbij wordt de tweede keerlus precies in het spiegelbeeld van de eerste keerlus opgebouwd en overeenkomstig aangesloten.

Een uitvoerige beschrijving met aansluitschema wordt bij elk apparaat meegeleverd.